Search
Close this search box.

Opseg Kodeksa

Područje primjene ovog Kodeksa jest dati etičke smjernice u odnosu hipnoterapeut – klijent u hipnoterapiji.

Temeljna načela

Temeljna etička načela odnosa hipnoterapeut i klijent su da će hipnoterapeut:

  • Pristupiti svom radu u duhu zvanja

  • Poštovati subjektivnost terapijskog iskustva

  • Poštovati klijentovu subjektivnost, stavove, uvjerenja, ideje, ciljeve

  • Poštovati uobičajene granice i

  • Biti u stanju redovito provoditi samoispitivanje svog rada i prakse

Isporuka usluge

Svi se hipnoterapeuti obvezuju:

1. Pružati usluge klijentima samo u onim područjima za koja su uvježbani i za koja imaju odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti.

2.  Imati potpuno razvijenu profesionalnu svijest o raznolikosti i posebno ne dozvoliti da religije, nacionalnost, spol, seksualna orijentacija, bračni status, dob, invaliditet, politika ili društveni položaj imaju negativan utjecaj na postupanje s klijentima.

3.  Hipnooo centar poštuje seksualnu raznolikost kao dio našeg pristupa raznolikosti, jednakosti i društvenoj odgovornosti. Hipnooo centar ne smatra da su homoseksualnost, biseksualnost, transseksualnost i transrodna stanja patologije, mentalni poremećaji ili pokazatelji zastoja u razvoju. Drugim riječima, to nisu ‘simptomi’ koje bi hipnoterapeuti trebali liječiti u smislu pokušaja promjene ili uklanjanja.

Hipnoterapeuti moraju uvijek poštivati najbolje interese svojih klijenata:

Morate prepoznati granice svoje prakse i ako vam nedostaje obuka i iskustva u pitanjima seksualnosti manjina, uputite klijenta na iskusnog terapeuta.

Ako vaša osobna, teorijska ili religijska uvjerenja znače da ne možete raditi na način koji ne prosuđuje s klijentom koji je lezbijka, homoseksualac, biseksualac ili transrodna osoba, tada bi bilo u najboljem interesu klijenta da ga uputite drugom terapeutu.

Ne smijete nuditi terapiju koja nudi napore za promjenu seksualne orijentacije ili slične terapije.

Ne smijete nuditi terapiju koja nastoji ukloniti ili smanjiti privlačnost istog spola kod klijenata.

4. Unaprijed objasnite klijentima bilo koji tretman: iznose naknade, precizne uvjete plaćanja i sve troškove koji bi se mogli uvesti zbog neprisutnosti ili otkazanih sastanaka i, kad god je to relevantno, pitanja povjerljivosti. Koristite jasne i transparentne ugovore koji ne koriste nerazumne uvjete ili ograničavaju statutarna prava vaših klijenata.

5. Predstavite sve usluge i proizvode na nedvosmislen način (uključujući sva ograničenja i realne ishode tretmana) i osigurajte da klijent zadržava potpunu kontrolu nad odlukom o kupnji takvih usluga ili proizvoda. Primijenite Kodeks reklamne prakse, Zakon o zaštiti potrošača, ako su relevantni za oglašavanje i promociju.

6. Imajte razumijevanja za postupke rješavanja pritužbi klijenta.

Dobrobit klijenta

Svi se hipnoterapeuti obvezuju:

1. Raditi na načine koji će promovirati autonomiju i dobrobit klijenta i održavati poštovanje i dostojanstvo prema klijentu.

2. Ostati svjesni svojih ograničenja i kad god je to potrebno, biti spremni uputiti klijenta drugom terapeutu ili medicinskom savjetniku od kojeg se može očekivati da nudi odgovarajući tretman.

3. Osigurati da kada klijent zatraži pomoć za ublažavanje tjelesnih simptoma da se, ukoliko to već nije učinio, savjetuje s medicinskim stručnjakom. Hipnoterapeuti Hipnooo centra ne bi trebali pokušavati dijagnosticirati fizičke simptome ako nisu prošli odgovarajuću medicinsku obuku iz dijagnostike.

4. Prihvatite da bilo koji klijent kojeg im je uputio registrirani liječnik (ili druga relevantna institucija), a koji ostaje klinička odgovornost liječnika (ili institucije), može razgraničiti odgovornost tako da liječnik (ili institucija) budu odgovarajuće informirani o napretku klijenta (“odgovarajuće” u ovom kontekstu znači da, osim ako klijent nije dao dozvolu za objavljivanje takvih podataka, povratne informacije trebaju imati oblik općih komentara o napretku, a ne nanošenja određenih detalja). Hipnoterapeuti također trebaju biti spremni dijeliti informacije potrebne za nastavak liječenja klijenata od strane drugih zdravstvenih djelatnika, gdje postoji preklapanje ili pružanje skrbi i gdje su razriješena odgovarajuća pitanja povjerljivosti.

5. Osigurajte da će radno mjesto i svi sadržaji koji se nude klijentima i njihovoj pratnji u svakom pogledu biti primjereni i prikladni za pruženu uslugu. Uključujući svaku konzultantsku sobu koja se koristi u svrhu savjetovanja i / ili provođenja terapije s bilo kojim klijentom, kao i sve prostore za prijem ili čekaonice povezane s takvim prostorijama.

6. Poduzmite sve razumne korake da osigurate sigurnost klijenta i bilo koje osobe koja ih može pratiti.

7. Suzdržite se od korištenja položaja povjerenja kojeg imate s klijentom:

Ne prelazite uobičajene profesionalne granice primjerene odnosima terapeuta/klijenta niti iskorištavajte klijenta emocionalno, seksualno, financijski ili na bilo koji drugi način. Ako se bilo koji odnos (tj. osim profesionalnog odnosa između hipnoterapeuta i klijenta) razvija između hipnoterapeuta i klijenta ili članova njihove uže obitelji, hipnoterapeut mora odmah prestati prihvaćati naknade, prekinuti odnos hipnoterapije na odgovarajući način i uputiti klijenta drugom pogodnom terapeutu u najranijoj prilici. Pojašnjenje dilema koje su iskusili hipnoterapeuti u vezi s gore navedenim treba tražiti od svog supervizora. Također, ne dodirujte klijenta na bilo koji način koji može biti otvoren za pogrešno tumačenje. Prije bilo kojeg dodira kao komponente hipnoterapije, treba dati i objašnjenje i dobiti odobrenje.

9. Dualni odnosi nastaju kada hipnoterapeut istovremeno ima dva ili više vrsta odnosa s klijentom, na primjer klijent i vježbenik, prijatelj i klijent, kolega i nadgledani. Postojanje dualnog odnosa s klijentom rijetko je neutralno i može imati snažan blagotvoran ili štetan utjecaj koji nije uvijek lako predvidjeti. Iz tih razloga se od hipnoterapeuta traži da razmotri implikacije stupanja u dualne odnose s klijentima, kako bi izbjegli stupanje u odnose koji bi mogli biti štetni za klijente i da budu lako odgovorni klijentima i kolegama za bilo kakve dualne odnose koji se mogu pojaviti.

10. Ne prihvaćajte neprimjerene poklone, zahvalnice ili usluge klijenta.

11. Nikada ne odlažite tretmane nepotrebno i prekidajte tretmane u najranijem trenutku, u skladu s dobrom brigom za klijenta.

Primjena tehnologije u hipnoterapiji

<p”>Hipnoterapeutima je na raspolaganju velik broj tehnoloških uređaja s različitim terapijskim ciljevima. Većina uređaja služi da pomažu terapijskoj indukciji, dok drugi pružaju „biofeedback“ ili slično. Svaki hipnoterapeut koji koristi opremu mora osigurati da se pri korištenju takve opreme pridržava svih zdravstvenih i sigurnosnih protokola i da je oprema pravilno testirana i da se sve upute razumiju. Svaka upotreba opreme treba biti jasno objašnjena klijentu, a klijentu bi trebalo biti jasno da može odbiti upotrebu opreme. Oprema se smije koristiti samo ako se za klijenta smatra da ima jasnu terapijsku korist koja se ne može postići bez upotrebe opreme. Za upotrebu bilo koje opreme koja se uvijek treba smatrati samo dodatkom terapijskog procesa, ne smije se iznositi zdravstvena ili iscjeljujuća tvrdnja. Nijedan hipnoterapeut ne bi smio koristiti opremu za koju se smatra da je medicinski proizvod, a da nije liječnik (npr. doktor ili medicinska sestra).</p”>

Povjerljivost, vođenje zapisa i snimanje seansi

Svi se hipnoterapeuti obvezuju sljedeće:

1. Pridržavati se stroge tajnosti unutar odnosa klijent/hipnoterapeut, uvijek pod uvjetom da takva povjerljivost nije u suprotnosti s vlastitom sigurnošću hipnoterapeuta ili sigurnošću klijenta, članova klijentove obitelji ili drugih članova javnosti niti u suprotnosti s bilo kojim pravnim radnjama (tj. kaznenim djelima, sudskim slučajevima u kojima se zahtijeva izdavanje sudskog naloga ili zakonske potrebe.

2. Osigurati da se bilješke i evidencije klijenta čuvaju na sigurnom i u tajnosti te da uporaba računalnih zapisa ostaje unutar uvjeta Zakona o zaštiti podataka. Po mogućnosti, zaključano kada se ne koristi.

3. Evidencije klijenta (fascikli, prijenosna računala) trebaju se čuvati na sigurnom, po mogućnosti zaključanom mjestu. Izbjegavajte prebacivanje klijentskih datoteka izvan prostorija za rad – ako se to mora učiniti, držite datoteke u zaključanom spremniku. Ako trebate ostaviti zapise klijenta u automobilu, oni bi trebali biti u sigurnom, zaključanom spremniku i zaključani u prtljažniku automobila.

4. U pravilu, održavanje bilješki o slučajevima treba sadržavati osobne podatke, povijest, dijagnozu, program seansi (prema dogovoru hipnoterapeuta i klijenta), bilješke o napretku seanse i kopiju bilo kojeg ugovora.

5. Dobivanje pismenog odobrenja klijenta (ili, ako je prikladno, klijentovog roditelja/roditelja ili zakonskog staratelja) prije snimanja seanse s klijentom, raspravljanja o prikrivenim slučajevima s bilo kojom osobom ili objavljivanja slučajeva (bilo prikrivenih ili ne) putem bilo kojeg medija. (“Snimanje” u ovom kontekstu znači bilo koju drugu metodu, osim uobičajenog uzimanja pisanih zabilješki. “Neprikriveno” u ovom kontekstu znači slučajeve u kojima materijal nije dovoljno izmijenjen da bi ponudio razumnu anonimnost svim relevantnim stranama). S posebnim osvrtom na uporabu nadzornih kamera ili slične opreme, svi klijenti moraju biti u potpunosti informirani kad takva oprema radi i kao gore navedeno, prije početka bilo koje seanse, klijent mora dati pismeno odobrenje.

6. Obavijestiti klijenta da se prikriveni slučajevi ponekad mogu koristiti u svrhu vlastitog nadzora ili nadzora i/ili obuke drugih hipnoterapeuta i suzdržati se od korištenja takvog materijala ako određeni klijent navede sklonost da se ne smije koristiti u te svrhe.

Opće ponašanje

Svi se hipnoterapeuti obvezuju:

1. Ponašati se u svako doba u skladu sa svojim profesionalnim statusom i na način koji niti ne narušava povjerenje javnosti u proces ili profesiju hipnoterapije niti ga dovodi u zloglasnost.

2. Nikada javno ne kritizirati, maltretirati ili profesionalno opstruirati drugog pripadnika profesije, osim ako postoji pitanje javne zaštite, a kritike/zabrinutosti prolaze kroz pravilno uspostavljen žalbeni postupak.

3. Poštovati status svih ostalih zdravstvenih radnika i granice njihove stručne zaštite.

Odnos s Hipnooo centrom

Svi se hipnotereapeuti obvezuju:

1. Obavijestiti Hipnooo centar, u pisanom obliku, o bilo kakvoj promjeni naziva prakse, kontakt adrese, telefonskog broja ili adrese e-pošte, u najranijem pogodnom trenutku.

2. Obavijestiti Hipnooo centar, pismenim putem, o svim promjenama u okolnostima koje bi utjecale ili na njihov položaj ili sposobnost kao hipnoterapeuta.

3. Obavijestiti Hipnooo centar u pisanom obliku:

            – o svakoj pritužbi (kojih su svjesni) upućenoj protiv njih

            – o svakoj disciplinskoj mjeri koju protiv njih poduzima bilo koje stručno tijelo

            – o svakom krivičnom djelu za koje su uhićeni, osiguravajući da se Hipnooo centar obavještava tijekom razvoja slučaja; o svim kaznenim presudama

            – učiniti dostupnim sve relevantne informacije zatražene kao rezultat istrage bilo kojim postupkom pritužbi čiji je potpisnik Hipnooo centar ili u kojem sudjeluje, bez ometanja (bilo implicitnih ili stvarnih) ili nerazumnih odgađanja i u potpunosti ispuniti sve zahtjeve sadržane u bilo kojoj drugoj Žalbi i stegovnom postupku.

Oglašavanje, prikaz vjerodajnica i upotreba određenih naslova

Svi se hipnoterapeuti obvezuju:

1. Osigurati da svako oglašavanje, bez obzira u kojem je obliku ili mediju postavljeno, predstavlja istinitu, iskrenu i točnu sliku o sebi, svojoj bazi znanja, kvalifikacijama i pogodnostima te da će se bilo kakva tvrdnja o uspješnom ishodu tretmana (u bilo kojem obliku) temeljiti na provjerljivim, u potpunosti dokumentiranim dokazima.

2. Osigurati da svako oglašavanje mora biti u skladu sa nadležnim Zakonima o reklamiranju i oglašavanju u Republici Hrvatskoj.

3. Prikazati samo važeće kvalifikacije i potvrde izdane u vezi s relevantnim tečajevima i školovanjem ili potvrde o registraciji, ovjeri ili akreditaciji koje su izdala ili dodijelila odgovarajuća stručna tijela.

4. Nemojte tvrditi da posjedujete određene kvalifikacije, osim ako se takav zahtjev ne može u potpunosti potkrijepiti i ako koristite titulu „dr.“, objasnite njegovo porijeklo pazeći pri tome da titula ne zavara niti jednog klijenta da pretpostavi da je to medicinska kvalifikacija ako to nije slučaj.

Tretman maloljetnika i onih koji su klasificirani kao osobe s posebnim potrebama ili ranjivošću

Svi se hipnoterapeuti obvezuju:

1. Dobiti pismeni pristanak odgovarajuće odrasle osobe (tj. roditelja, zakonskog staratelja ili registriranog liječnika) prije provođenja liječenja s klijentima koji su maloljetni ili su klasificirani kao osobe s posebnim potrebama ili ugroženosti.

PRIVATNOST

Svaki hipnoterapeut obvezuje se na čuvanje privatnosti svojih klijenata i informacija prikupljenih tijekom tretmana/seanse Te podatke i informacije neće otkriti trećoj strani osim, ukoliko je tako dogovoreno, uz prethodno dopuštenje klijenta izuzev u slučaju kada postoje zakonske obveze da se te informacije otkriju. 
 

Nadzor i kontinuirano stručno usavršavanje

Očekuje se da će hipnoterapeuti održati ili poboljšati razinu svojih vještina i stručne kompetencije na odgovarajući način proporcionalan njihovim zvanjima.

To može uključivati:

            1. Sastanke s kolegom (ili kolegama) radi rasprave, u povjerenju, o tekućim slučajevima i problemima koji iz njih proizlaze, te o radu na bilo kojim osobnim stvarima koje bi mogle utjecati na njihov položaj ili sposobnost obavljanja terapeutske djelatnosti. Takvi dogovori mogu biti u različitim oblicima, od kojih su najčešće osobni nadzor jedan na jedan ili sudjelovanje u okviru hipnoterapeutske grupne podrške

            2. Pohađanje stalne obuke, bilo formalno, pohađanjem relevantnih tečajeva, radionica i seminara ili neformalno, relevantnim čitanjem i internetskim istraživanjima

            3. Korištenje odgovarajućih revizijskih alata, npr. obrasci povratnih informacija klijenata, obrasci ciljeva skrbi i slično

            4. Održavanje svijesti o istraživanju i razvoju

            5. Prikladan osobni rast i razvoj

Istraživačka etika

U sve praktične svrhe, „subjekta istraživanja“ treba smatrati sinonimom za „klijenta“, te stoga ostaju na snazi sve relevantne klauzule unutar općeg etičkog kodeksa.

Od dodatnog značaja je potreba istraživača da:

            1. Prihvati da svako sudjelovanje istraživačkih subjekata mora biti na potpuno dobrovoljnoj osnovi i da se ne smije vršiti nikakav „pritisak“ bilo koje vrste kako bi se osiguralo sudjelovanje. (Plaćanja ne smiju biti takva poticaj da bi potaknuli preuzimanje rizika koji prelazi rizik uobičajen u svakodnevnom životu sudionika).

            2. Osigura da je pribavljen odgovarajući pristanak prije početka bilo kojeg istraživačkog projekta. To je posebno tako u slučaju maloljetnika ili osoba s posebnim potrebama. To se ne primjenjuje ako se provode opća istraživanja čisto statističke prirode. U longitudinalnim istraživanjima, možda će trebati pristanak u ponovljenim intervalima.

            3. Shvati da početni pristanak ne poništava pravo sudionika da se povuče u bilo kojoj fazi istraživanja i nadalje, pa to mora na početku biti jasno sudioniku.

            4. Održi potpunu otvorenost i iskrenost u pogledu svrhe i prirode istraživanja koje se provodi.

            5. Razmisli o svim potencijalnim štetnim posljedicama za subjekt istraživanja kao rezultat bilo kojeg planiranog istraživačkog projekta.

            6. Prihvati da ako sudionik tijekom istraživanja iskaže ili prezentira stanje za koje se čini da nije svjestan, istraživač ima obvezu obavijestiti subjekta kako vjeruje da bi njegovo daljnje sudjelovanje moglo ugroziti njihovu buduću dobrobit.

            7. Omogući, kad je to relevantno, stalnu skrb sudionika s obzirom na bilo kakve štetne učinke njihovog uključivanja koji mogu nastati kao posljedica i unutar razumnog vremenskog razdoblja nakon početka bilo kojeg istraživačkog projekta.

            8. Shvatiti i djelovati na principu da su privatnost i psihološka dobrobit pojedinog subjekta uvijek važniji od samog istraživanja.

Etika obrazovanja i obuke

Hipnoterapeuti se obvezuju:

            1. Osigurati da svaki trening koji nude ispunjava opće prihvaćene standarde.

            2. Jasno priopćiti je li ponuda obuke osmišljena na razini hipnoterapeuta koji se uvježbava ili je netko nedovoljan za osposobljavanje za praksu.

            3. Svojim studentima ili potencijalnim studentima jasno i iskreno priopćiti bilo kakvu akreditaciju ili odobrenje dano na tečajevima.

            4. Suzdržati se od oglašavanja bilo kakvog akreditacijskog ili organizacijskog članstva koje je još u tijeku, dok stvarno članstvo ne bude odobreno.

            5. Predavati samo tečaj koji je u potpunosti njihovo intelektualno vlasništvo (osim pod određenom pismenom licencom nositelja autorskih prava), uvijek se suzdržavajući od plagijata.

            6. Ne sudjelovati izravno ili neizravno (npr. kao nastavnik tečaja, promotor, menadžer, anketar itd.) u bilo kojoj obuci koja ne zadovoljava sve gore navedene kriterije etike obuke.

Upotreba posebnih titula

Hipnoterapeuti ponekad koriste titule poput: “Dr.” ili “Profesor”.

Pravno, titulu “dr.” u RH može koristiti ili licencirani liječnik ili nositelj doktorata – tj. nekoga kome je dodijeljena najviša kategorija akademskog poslijediplomskog studija, bilo od hrvatske institucije ili stranog tijela.

Titulu “profesor” može imati nositelj katedre na Sveučilištu, ili drugi akademski obrazovan građanin, s prof. diplomom fakulteta.

Međutim, posao Hipnooo centra nije provoditi zakon. Hipnooo centar brine kako se upotreba bilo koje posebne titule povezuje s etičkom praksom rada kao terapeut. Postoje tri temeljna etička razloga:

            1. Medicinska zabluda – Klijenta se navodi da vjeruje, bilo namjerno ili nenamjerno, da je hipnoterapeut liječnik u Hrvatskoj iako to nije. To je krajnje neetično i potencijalno opasno, kao i moguće nezakonito. Klijent riskira prihvatiti dijagnozu i prognozu hipnoterapeuta kao da nosi težinu liječnika.

            2. Pogrešno usmjeravanje prema važnosti – Klijenta se navodi da vjeruje, bilo namjerno ili nenamjerno, da je titula terapeuta relevantna u praksi njegove terapije, a nije. Na primjer, iako terapeut jasno govori da on ili ona nije licencirani liječnik, njegov/njezin doktorat je, u stvari, predmet potpuno nevezan za terapiju.

            3. Pogrešno usmjeravanje prema kvaliteti – Klijenta se navodi da vjeruje, bilo namjerno ili nenamjerno, da titula terapeuta ispunjava zahtjeve široko priznatih uobičajenih normi u Hrvatskoj, a to ne čini. Na primjer, doktorat se dodjeljuje kao počasno zvanje, na temelju životnog iskustva ili od strane institucije koja je po svojim standardima daleko niža od one sa Sveučilišta u RH.

Politika Hipnooo centra po pitanju titula

Hipnooo centar ne može i ne želi spriječiti terapeute da koriste posebne titule na koje u svom životu imaju zakonsko pravo. Međutim, ako terapeut želi biti profesionalni član Hipnooo centra, mora se pridržavati pravila za korištenje ovih titula u svojoj ulozi hipnoterapeuta. To znači u svim aspektima njihove kliničke prakse – početnom oglašavanju, posjetnicama, lecima, web stranicama i tijekom savjetovanja.

Titula “Dr.”

MOŽE se koristiti u ulozi hipnoterapeuta:

• Ako je terapeut medicinski liječnik koji ima licencu RH

• Ako terapeut ima doktorat iz predmeta izravno relevantnih za terapiju i ako je doktorat priznatog Sveučilišta

• Ako terapeut ima doktorat iz predmeta izravno relevantnih za terapiju s akademske ustanove koji je ekvivalent priznatog Sveučilišta

Titula “Dr.” NE MOŽE se koristiti u ulozi hipnoterapeuta:

• Ako terapeut ima doktorat iz predmeta koji nisu relevantni za terapiju

• Ako je doktorat iz ustanove s nižim standardima – u ovo su uključena i životna iskustva, neakreditirana od strane države, počasni i doktorati koji koriste manje od protuvrijednosti trogodišnjeg studija.

Titula “Profesor”

MOŽE se koristiti u ulozi hipnoterapeuta:

• SAMO ukoliko je titula neposredno vezana za terapiju

Titule se mogu istaknuti u biografiji.

Završna napomena

Gore navedeni propisi osmišljeni su tako da izbjegnu zabludu kod klijenata. Oni se odnose samo na korištenje titula u svrhu obavljanja hipnoterapeutske prakse, a ne i na pravo da se koriste u drugim kontekstima.